TMSF kapatılan ‘evim şirketleri’ için 698 milyon TL aktardı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kamuoyunda “evim şirketleri” olarak bilinen ve ilgili mevzuattaki gerekli kaideleri taşımayan 20 şirketin tasfiye süreçleri için TMSF’yi görevlendirmişti.

15 Nisan 2022’de TBMM’de kabul edilen yasal düzenlemeyle yeni bir tahlil üretilmiş oldu. Tasfiye süreçleri devam eden 20 “tasarruf finansman şirketi”ndeki yaklaşık 44 bin kontratın faaliyetlerine devam eden şirketlere devredilmesine karar verildi.

Söz konusu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kapatılan 20 firmadaki yaklaşık 44 bin mukavelenin yüzde 90’ını faaliyetlerini sürdüren şirketlere evre süreçlerini tamamladı ve müşteriler SMS ile bilgilendirildi.

Henüz devredilemeyen kontratlardaki eksiklerin tamamlanması için çalışılıyor. En kısa müddette bütün evrakların yeni şirketlere evresinin bitirilmesi hedefleniyor.

TMSF kapatılan şirketlerin tasfiye kurullarına 698 milyon TL aktardı. Kontratını devralan yeni şirkette devam etmek isteyen ve istemeyen müşteriler için bugüne kadar yapılan ödemeler toplam 269 milyon TL’ye ulaştı.

Sözleşmeleri devralan şirketler, devam etmek istemeyen müşterilerin fesih dilekçelerini tasfiye masalarına iade etmeye devam ediyor. Kapatılan şirketlerin tasfiye masalarına, bugüne kadar 13 bin 611 adet mukavele iade edildi. Yeni şirketlerle devam etmek istemeyenlere, tasfiye masaları tarafından bugüne kadar toplam 262 milyon TL ödendi. Yeni şirketlerle mukavele imzalayan 576 müşteri içinse 7,1 milyon TL mudiler ismine devralan şirketlere aktarıldı.

Mutabakatları yapılan ve incelemesi tamamlanan kontratların meblağları ilgili şirketlere aktarılmaya yahut müşterilerin hesaplarına yatırılmaya devam ediliyor. Süreç içerisinde irtibat bilgileri değişen müşterilerin, mukavelelerini devralan yeni şirketlere başvurarak bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.