Fosil yakıtlarda sonun başlangıcı

Küresel elektrik talebinin yüzde 93’üne tekabül eden 78 ülkenin verileri incelendi.

2022’de küresel elektrik üretiminin yüzde 12’sinin güneş ve rüzgar enerjisinden elde edildiği ortaya çıktı.

TEMİZ ENERJİNİN KÜRESEL ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ PAYI YÜZDE 40

Nükleer ve hidroelektrik enerji de dahil edildiğinde küresel elektriğin yüzde 40’ına yakını temiz kaynaklardan elde edildiği kaydedildi.

İlk kez fosil yakıtların elektrik üretimine katkısında düşüş görüldü. Bu veriler “Küresel Elektrik İncelemesi 2023” adlı raporda yayımlandı.

Raporda rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının 2021’e oranla 2022’de yüzde 10 artış kaydettiğine yer verildi.

Rüzgar enerjisindeki artışın nerdeyse yarısı, güneş enerjisindeki artışın ise yüzde 40’ı Çin’den geldi.

En hızlı büyüyen elektrik üretim kaynağınınsa güneş enerjisi olduğu ifade edildi.

Güneş enerjisinin elektrik üretimine katkısı 18 yıldır üst üste artıyor.

2021’e oranla 2022’de güneşten elde edilen enerjinin küresel elektrik üretimine katkısı yüzde 24 arttı.

Şu an için elektrik üretimine katkı sağlayan en büyük kaynak kömür. 2022’de Küresel çapta elektrik üretiminin yüzde 36’sı kömürden sağlandı.

Rapora göre 2023’te fosil yakıtların elektrik üretimine katkısında yalnızca yüzde 0,3 lük bir düşüş olacak ancak takip eden yıllarda bu oran giderek artacak ve yerini temiz enerjiye bırakacak.

Araştırmayı yapan şirket temiz enerji kaynaklarının 2023’te küresel talebi karşılayabilecek düzeye çıkabileceğini açıkladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir