Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü hakkındaki savlar Meclis gündeminde

CHP Genel Lider Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Boğaziçi Üniversitesi’nin mevcut ve mezun öğrencileri ile akademik ve idari işçinin şahsî bilgilerinin bulunduğu bilgi tabanlarının bir firma ile paylaşıldığı argümanlarını TBMM gündemine taşıdı.

Adıgüzel, Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Bir firmaya kullanıcıların açık onayı alınmadan akademik işçi, idari işçi, öğrenci ve mezunların şahsî bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verildiğine yönelik savlar gerçek mudur?” sorusunu yöneltti.

Adıgüzel, önergesinin münasebetinde; şu değerlendirmeleri yaptı:

“Hukuki açıdan baktığımızda, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün hareket ve süreçleri, Ferdî Dataları Muhafaza Kanunu’nun açıkça ihlal edildiğini ve okul bileşenlerinin mahremiyet haklarının çiğnendiğini göstermektedir. Şahsî bilgilerin, rektörlüğün nezareti ve onayı dahlinde bir firma tarafından gasp edilmesi kabul edilemez. Rektörlük bilgi güvenliğine dair ihlalleri araştırmak ve tahlil bulmak yerine BTK üyelerini misyondan almayı, Bilgi Bağlantı Dairesi Başkanlığı’na iktidar partisi ile yakın isimleri atamayı ve Bilgi Süreç çalışanına baskı kurarak tezleri örtbas etmeyi tercih etmiştir. Her türlü kamusal alana sirayet eden bu idare anlayışı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının mahremiyet hakları ve şahsî bilgi güvenliğini tehdit etmektedir. Bugün Saray rejimi ve onun kurumları tarafından uygulanan ve yurttaşların ferdî datalarına dair her türlü hakkını ve hukukunu ihlal eden anlayışın bir gibisi, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü tarafından mikro ölçekte uygulamaya geçirilmektedir.”

“ BU UYGULAMALARIN MÜNASEBETİ NEDİR?”

Adıgüzel, önergesinde Bakan Özer’e şu soruları yer yöneltti:

“-Bir firmaya kullanıcıların açık onayı alınmadan akademik işçi, idari işçi, öğrenci ve mezunların ferdî bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verildiğine yönelik argümanlar hakikat mudur?

-Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin bile ismine kamuya açık web sayfaları oluşturduğu Bilgi ve Bağlantı Güvenliği Rehberi (BİGR) için yapılan hizmet alımının 21(f) hususuyla zımnî ve davet metoduyla yapıldığı yanlışsız mudur? Bu ihalenin rekabete açık biçimde yapılmak yerine 21(f) ile yapılması için ne üzere haklı münasebetler vardır? BİGR rehberine uyumluluğun acil ve zımnî olarak değerlendirmesinin münasebeti nedir?

-Yine tıpkı formda danışmanlık hizmeti alınan diğer bir firma tarafından sunucuların yönetici şifrelerinin ve uzaktan yönetici düzeyinde erişim hakkının istendiği, bilgi trafiğinin öbür bir sisteme yansısının alınmasının talep edildiğine yönelik argümanlar hakikat mudur?

-BİGR ahengi danışmanlık ihalesini alan firmanın isminin zımnî tutulması gerekirken firmanın web sitesindeki referanslar listesinde Boğaziçi Üniversitesi’nin isminin yer aldığı gerçek mudur? Boğaziçi Üniversitesi’nin isminin mukavele imzalanıp hizmet alımı katılaşmadan firmanın sitesinde yer aldığı hakikat mudur?

-Eğer yanlışsız ise Şahsî Bilgileri Müdafaa Kanunu (KVKK) çerçevesinde şahsî data güvenliğinin açık bir biçimde ihlaline yol açacak bu uygulamaların münasebeti nedir?

-Üniversitenin Bilgi Teknolojiler Kurulu’nun feshedilme münasebeti nedir?

-Kurulun feshedilmesinin akabinde oluşturulan Bilgi Süreç Dairesi Başkanlığına iktidar partisi ile yakınlığı bilinen bir kişinin atandığı yanlışsız mudur? 

-Bilgi Süreç Dairesi Başkanlığına atanan Faruk Yakaryılmaz hakkında 2014 yılında gazetelerde yer alan haberler yanlışsız mudur?

-Yeni daire liderinin vazifeye başladıktan iki gün sonra iki yeni işçi için ilana çıktığı, ilanda ‘6 yıl iş tecrübesi’, Bilgi Süreç de pek de kullanılmayan C# programlama deneyimi üzere aşikâr bir kişiyi tanım eden özellikler bulunduğu yanlışsız mudur? Bu iki kişinin daha evvel alınan işçi için uygulanan imtihanlardan farklı bir halde ve Bilgi İşlem’in bilgisi dışında seçildiği yanlışsız mudur? Bu iki şahıstan birinin bu soru önergesine vesile olan iki hizmet alımından birindeki firmanın çalışanı olduğu gerçek mudur?

-Zaten söz vermiş Bilgi Süreç çalışanına sözlerini değiştirmeleri için baskı ve yönlendirme yapıldığı, çalışanlara istemiyorlarsa kendileriyle yollarını ayırmalarının söylendiği gerçek mudur?

-Üniversite BT üst konseyi lideri ve üç üyesinin gasp etmekle suçlandığı evrakların Rektörlük tarafından öteki bir komiteye verildiği gerçek mudur? Şayet bu dokümanlar öbür kurula verilebiliyorsa Bilgi İşlem’in bağlı ve sorumlu olduğu BTK neyle suçlanmaktadır?”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.